Tarieven en
algemene voorwaarden

Wat kost het, Algemene voorwaarden en Corona Protocol

Om mijn lessen toegankelijk te maken/houden voor IEDEREEN, houd ik de prijzen zo laag mogelijk
en de kwaliteit hoog! Met rust en ruimte door kleine groepen.

De kosten:

 • Proefles € 5,-
 • Reguliere lessen; per maand € 35,-
 • Online lessen; per maand € 25,-

  Als je minimum inkomen of zelfs minder en je dit maandbedrag niet kunt missen, mag je mij bellen om te bespreken wat je wel maandelijks kunt missen, zodat je ook kunt komen meedoen.

 • Zaterdag Meditatie-sessie € 15,- (inclusief meditatie-zitkussens en na afloop thee met iets lekkers).
 • Zaterdag Natuurklanken-sessie € 15,- (inclusief na afloop thee iets lekkers).


  Betaling per bank voor de eerste van de maand.
  op bankrekeningnummer NL45INGB0 7557 64331 t.n.v. L.W. van Beest-Wittkampf
  met vermelding van uw voor- en achternaam.

  Voor proefles, meditatie-sessie en natuurklankensessie ontvangt u per whatsapp betaalverzoek, wat 24 uur voor deelname betaald moet zijn.
  Extra service bij verhindering op de reguliere les, heb je keuze:
  * les inhalen op ander lestijdstip of
  * online les in de week van verhindering of vakantie.

  Opzegging kan schriftelijk of per e-mail en hierbij geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand.


  Meer informatie of aanmelden:
  WhatsApp of SMS of bel, zodat je zeker weet dat er plek is 06-22009962
  of mail info@ontzzpannen-zen.nl


  Algemene Voorwaarden bij Deelname aan Ontzzpannen-Zen


  1. Iedere deelnemer is verplicht lichamelijke klachten en/of blessures vooraf aan de les door te geven aan de docent. De docent is zonder deze kennis niet in staat om de deelnemer op goede wijze te begeleiden.
  Ook is het verstandig te melden als u onder behandeling bent van een specialist, zodat de docent u kan adviseren aan de specialist richtlijnen op te vragen, waarmee zij u tijdens de yoga beter kan begeleiden. Een zwangerschap dient eveneens te worden gemeld aan de docent. De docent is niet opgeleid voor zwangerschapsyoga.
  2. Als de docent u adviseert de huisarts of fysiotherapeut of uw behandelend specialist te raadplegen, is dit voor uw eigen gezondheid verstandig en dient u de docent op de hoogte te stellen van de adviezen als die yoga betreffen.
  3. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer. De zorgvuldig gegeven lessen zijn fysiek van aard. De deelnemer is zelf verantwoordelijk. Neem bij twijfel contact op met uw arts.
  4. Leonie van Beest/Ontzzpannen-Zen yoga is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer.
  5. Indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, behoudt Leonie van Beest/Ontzzpannen-Zen yoga het recht deelname aan een les van de aangemelde deelnemer te weigeren.
  6. Voor gemiste lessen als gevolg van ziekte, vakantie of andere redenen vindt er geen lesgeldrestitutie plaats. Gemiste groepsles kan in overleg op een ander lestijdstip ingehaald worden als er plek vrij is of video-les van die week aanvragen.
  7. Lesgeldverhoging zal aan u schriftelijk/per mail bekend worden gemaakt 6 weken voordat de wijziging ingaat, zodat u tijdig kunt opzeggen met inachtneming van 1 maand opzegtermijn, als u niet akkoord gaat met de verhoging.
  8. Bij inschrijving geeft u toestemming voor registratie van N.A.W.gegevens, uw mailadres en telefoonnummer zodat Leonie van Beest/Ontzzpannen-Zen yoga u op de hoogte kan houden van informatie over de yogalessen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.
  9. Indien u wilt stoppen met de yogalessen dient u dit per email te berichten i.v.m. de administratie en geldt een opzegtermijn van een kalendermaand tot eind van de volgende maand.

  Corona Protocol

  Tot nader order houden we ons aan de richtlijnen van overheid en de verzoeken van de gebouwen waar we yoga beoefenen.

  Volgens de AVG (wet op privacy) vraagt niemand aan een ander of die gevaccineerd is. Ieder is daar vrij in en ieder is welkom.
  1. Kom niet als je vermoeden hebt, of iemand in huis of zelf de klachten hebt van corona. Vraag me dan om de inlog voor de online yogales, die je thuis kunt doen.
  2. Verzoek om thuis om te kleden, thuis voor vertrek naar het toilet, voor en na de les thuis goed je handen wassen.
  3. Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de les. Als richtlijn voor de 1,5 meter liggen er blauwe stippen in de zaal, waar we de matten kunnen neerleggen.
  4. Desinfecteermiddel is aanwezig bij de entree van de gebouwen waar ik les geef.
  6. Verzoek tot dragen van mondkapje bij door gebouw en zaal lopen. Tijdens de yogales blijft ieder op zijn eigen plek op goede afstand van elkaar en gaan mondkapjes af.
  7. Let op 1,5 meter afstand van elkaar. Ook buiten. Let ook daarop bij de deuren en gang.
  8. Hoest en nies in binnenkant van je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes die je na 1x gebruik weggooit en was direct je handen.
  9. De yogadocent heeft het recht en plicht deelnemers naar huis te sturen die zich niet aan de veiligheidsregels houden en een risico vormen voor de overige deelnemers. Dan krijg je natuurlijk wel de inlog van de online yogales, die je dan veilig thuis kunt doen.
Ontzzpannen-Zen Yoga          Leonie van Beest                06-22009962          info@ontzzpannen-zen.nl

Copyright Leonie van Beest 2021

Ontwerp en ontwikkeling door Virtuele Helden