Tarieven en
algemene voorwaarden

Wat kost het, Algemene voorwaarden

De tarieven:

 • Proefles € 5,-
 • Elke week yoga in de zaal; per maand € 37,-
 • Online lessen met persoonlijke begeleiding; per maand € 15,-

  Als je minimum inkomen hebt of zelfs minder en je dit maandbedrag niet kunt missen, bied ik je graag de mogelijkheid ook mee te doen en mag je mij bellen om dit te bespreken.

 • Zaterdagochtend Natuurklanken € 18,- (inclusief na afloop koffie of thee).


  Deelname wekelijks of online: Betaling per bank voor de eerste van de maand.
  op bankrekeningnummer NL45INGB0 7557 64331 t.n.v. L.W. van Beest-Wittkampf
  met vermelding van jouw voor- en achternaam.

  Voor proefles of natuurklankenzaterdagochtend ontvang je per whatsapp betaalverzoek, wat 24 uur voor deelname betaald moet zijn.
  Extra service bij verhindering op de wekelijkse yogales, heb je keuze:
  * les inhalen op ander lestijdstip of
  * online les in de periode van verhindering.

  Opzegging kan schriftelijk of per e-mail met opzegtermijn van 1 kalendermaand.


  Meer informatie of aanmelden:
  Bel of whatsapp of sms 06-22009962.
  e-mail kan ook: info@ontzzpannen-zen.nl .


  Algemene Voorwaarden bij Deelname aan Ontzzpannen-Zen bij Leonie van Beest


  IEDEREEN IS WELKOM.
  1. Graag blessures of lichamelijke klachten voor de les aan mij melden, want dan kan ik jou op goede wijze begeleiden en extra aanwijzingen geven.
  Graag ook melden als je onder behandeling bent van een specialist en waarvoor of zwangerschap / eventuele behandelingen.
  2. Als ik jou adviseer de huisarts of fysiotherapeut of jouw behandelend specialist te raadplegen, is dit voor jouw eigen gezondheid verstandig.
  3. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer. De zorgvuldig gegeven lessen zijn fysiek van aard.
  De deelnemer is zelf verantwoordelijk. Neem bij twijfel contact op met jouw arts of therapeut.
  4. Leonie van Beest/Ontzzpannen-Zen yoga is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer.
  5. Indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, behoudt Leonie van Beest/Ontzzpannen-Zen yoga het recht deelname aan een les van de aangemelde deelnemer te weigeren.
  6. Voor gemiste lessen als gevolg van korte ziekte, vakantie e.d. vindt er geen lesgeldrestitutie plaats, want gemiste groepslessen kunnen in overleg op een ander lestijdstip ingehaald worden als er plek vrij is of de online-lessen kunnen worden gedaan.
  7. Lesgeldverhoging zal gemeld worden 6 weken voordat de wijziging ingaat.
  8. Bij inschrijving geef je toestemming voor registratie van N.A.W.gegevens, jouw mailadres en telefoonnummer zodat Leonie van Beest/Ontzzpannen-Zen yoga jou op de hoogte kan houden van informatie over de yogalessen. Jouw gegevens worden niet gedeeld met derden.
  9. Indien je wilt stoppen met de yogalessen in de zaal, geldt een opzegtermijn van een kalendermaand.
  Voor de online yoga betaal je per maand vooruit en is er geen opzegtermijn, maar wel verzoek voor eind van de maand te laten weten dat je wilt stoppen.
Ontzzpannen-Zen Yoga          Leonie van Beest                06-22009962          info@ontzzpannen-zen.nl

Copyright Leonie van Beest 2022

Ontwerp en ontwikkeling door Virtuele Helden