Wat kost het en
Algemene voorwaarden

Wat kost het en Algemene voorwaarden

Om mijn lessen toegankelijk te maken/houden voor IEDEREEN, houd ik de prijzen zo laag mogelijk en de kwaliteit hoog!

De kosten:

  • Eerste proefles € 7,- contant.
  • Per maand € 34,- vooruitbetaling per bank voor de eerste les van de maand.
  • Last minute losse les € 9,- contant betalen op de les. Vanaf 5 dagen voor de les tot op de dag van de les kan je appen/sms'en of er een plekje vrij is om mee te doen.
  • Actief Mediteren €15,- per losse les, aanmelden en vooruitbetaling per bank uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de les.

  • een aantal maanden volg je 5 keer les, dit kan Leonie compenseren met 'n keertje geen les.

Je bent van harte welkom. Bel of mail wel even wanneer je wilt komen, zodat je zeker weet dat er plek is.

Want het maximum is afhankelijk van de ruimte, 8 à 12 deelnemers per les. Meer informatie of aanmelden:
per mail info@ontzzpannen-zen.nl of telefonisch 010-4752205 / 06-22009962 bij Leonie van Beest.

  • Indien u een minimaal inkomen hebt, is er een regeling waarbij u voor een lagere maandprijs kunt deelnemen.

Voor overleg hierover kunt u mij bellen of mailen.


Voor de wekelijkse lessen wordt u maandcursist voor € 34,- per maand met de afspraak vooruitbetaling per bank vóór de 1e van de maand op bankrekeningnummer NL45INGB0 7557 64331 t.n.v. L. van Beest met vermelding van uw volledige naam, dag en tijdstip van deelname.
De maanden december en januari betaalt u het normale maandbedrag: dit compenseert de maanden met 5 lessen.
Voor mijn zomerstop van 4 weken, betaalt u die zomermaand geen lesgeld.
Opzegging kan schriftelijk of per e-mail en hierbij geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand.


Algemene Voorwaarden bij Deelname aan Ontzzpannen-Zen
1. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen verantwoording van de deelnemer. De gegeven lessen zijn fysiek. De deelnemer is voor eventueel letsel zelf verantwoordelijk. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.
2. Iedere deelnemer kan lichamelijke klachten en/of blessures vooraf aan de les melden aan de docent. Alleen dan is de docent in staat om de deelnemer op goede wijze te begeleiden. Een zwangerschap dient eveneens te worden gemeld.
3. Leonie van Beest/Ontzzpannen-Zen is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer.
4. Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Leonie van Beest/Ontzzpannen-Zen het recht om de invorderings- en incassokosten op de deelnemer te verhalen.
5. Indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, behoudt Leonie van Beest/Ontzzpannen-Zen het recht deelname aan een les van de aangemelde deelnemer te weigeren.
6. Gemiste lessen als gevolg van ziekte, vakantie of andere redenen kunnen in overleg op een ander gewenst tijdstip ingehaald worden.
7. Lesgeldverhoging zal aan u schriftelijk/per mail bekend worden gemaakt 6 weken voordat de wijziging ingaat, zodat u tijdig kunt opzeggen met inachtneming van 1 maand opzegtermijn, als u niet akkoord gaat met de verhoging.

Ontzzpannen-Zen Yoga                      06-22009962 / 010-4752205         info@ontzzpannen-zen.nl

Copyright Leonie van Beest 2018

Ontwerp en ontwikkeling door Milk & Media